fredag 25 november 2011

Limited edition t-shirt!


We have printed up a limited edition t-shirt for our northern tour with Thräshers and The Wallrides.
We will sell them on the gigs and if there are any t-shirts left after the tour we will sell them to the world!
So, hurry up if you want a t-shirt!!


80sek + postage


See you in the mosh!

söndag 29 maj 2011

Press release!

Svensk version längre ner.

If you are reading this message, it means that you have found Dodeskadens new "home". Here you will find all new information about the band.

We have had some problems last few days so now I'll try to explain a bit what happens with the band: Last Sunday we took a decision to let a member of the band leave of several reasons (will not mention it here). When we said we wanted everything went wrong and ended up in trouble and the band Dodeskaden was buried in the grave on Monday.
After some day's consideration of what happens, we have three remaining decided to continue to play with Dodeskaden. And since we feel for a fresh start, we also changing from myspace to this blogspot. Our myspace is still around but it will not be used, the death declaration and so on is still left on our myspace but we don´t got the password to myspace and we don´t give a shit!
Everything new will be published here!
Now in connection with the re-launch, we choose not to look backwards, we have a ton of new songs that are ready to explode on stage and we are more eager than ever. We have so far booked two gigs this summer (more under "gigs") and there will be more. Hope everything is not too confusing, and thank you bothering to read read this. Hope we can be seen on a stage near you!
This is a new chapter!

-
Anton Nyström, Helena Henriksson
Thomas Karlsson, Jacob Westerlund
Dodeskaden -

onsdag 25 maj 2011

Pressmeddelande!Om ni läser detta meddelande betyder det att ni har hittat Dodeskadens nya "hemsida".
Här kommer ni hitta alla ny information om bandet, alltså vad som händer, vad vi håller på med osv.

Vi har haft det lite struligt senaste dagarna så nu ska jag försöka förklara lite vad som händer med bandet:
I söndags så tog vi ett beslut om att låta en medlem i bandet få gå av flera orsaker(tänker inte nämna nått här). När vi hade sagt det vi skulle så blev allt fel och slutade i strul och bandet Dodeskaden grävdes i graven under måndagen.

Efter någon dags övervägande vad som händer har vi tre som är kvar beslutat att Dodeskaden nog är en vålnad som vandrar igen för nån död blir det inte!
Och eftersom vi känner för en nystart passar även vi på att byta ifrån myspace och resultatet är alltså denna blogspot.
Våran myspace finns kvar men den kommer inte användas, dödsförklaring och så vidare ligger kvar för vi har inte vårat lösen dit längre och vi skiter i det helt enkelt!
Allt nytt hamnar här!

Nu i samband med nystarten väljer vi att inte se bakåt, vi har ett ton nya låtar som är redo att explodera på scen och vi är mer spelsugna än någonsin.
Vi har so far inbokat två gig i sommar(mer under "gigs") och fler kommer det bli.
Hoppas att allt inte blir för förvirrat, och tack för att ni brytt er om att läsa detta.
Hoppas vi syns på en scen nära er!
 -
Anton Nyström, Helena Henriksson
Thomas Karlsson, Jakob Westerlund 


(Foto: Angelica Hurtig)